۰۹۱۸۸۳۷۵۹۸۵

چهارشنبه, 17 آذر 1400

ali

 آلی غنی شده گرانوله

tip2

تیپ2 غنی شده گرانوله

tip3

تیپ3 غنی شده فضولات مرغی

baghat

نوع باغات

کارخانه کشت افزا چیمن ورمی کمپوست را با عناصر غذایی اصلی ( ازت ،پتاس ، فسفات ) و عناصر غذایی ثانویه ( کلسیم ، منیزیم ، گل گوگرد )و عناصر ریز مغذی ( آهن ، منگنز ، روی ، مس و بور ) که قابل جذب برای گیاهان می باشد را غنی سازی نموده و محصول جدیدی بنام ورمی کمپوست غنی سازی شده گرانوله را روانه بازار نمود.

گزارش تصویری اولین تولیدکننده کود آلی کشور

عضو انجمن ارگانیک ایران

و دارنده اولین و تنها پروانه استاندارد ایران به شماره غ ۸۰۴۸۲۷۳۹۴ سازمان ملی استاندارد ایران

دارنده گواهینامه ISO 9001 - 2008

 standard